Kale
kale demre turska
Kale ili Demre je grad na obali Sredozemnog mora, središte istoimenog vilajeta u regionu Antalije. Smešten je u dolini reke Demre, na 140 km zapadno od Antalije. U vilajetu Demre živi oko 25.000 ljudi, dok sam grad ima blizu 15.000 stanovnika. Ovaj mali primorski gradić je poznat po ostacima drevnog grada Mire u kome je živeo Sveti Nikola, kao i po drugim arheološkim lokalitetima rasutim po njegovoj okolini.
Mira je bio drevni likijski grad, jedan od najbogatijih u oblasti Likije. Na arheološkom lokalitetu pronađeni su dokazi koji svedoče o naseljavanju područja još u 8. veku p.n.e. U pisanim istorijskim izvorima Mira se prvi put pominje kao grad u sastavu Likijskog saveza, koji je postojao od sredine 2. veka p.n.e. do sredine 1. veka nove ere. Snažan zemljotres iz 141. godine potpuno je razorio Miru, nakon čega je ona potpuno obnovljena, a nedugo zatim doživljava i vrhunac u svom razvoju. Grad je postao važan hrišćanski centar u periodu ranog Hrišćanstva. Mira je i rodni grad Svetog Nikole, koji je u prvoj polovini 4. veka, sve do svoje smrti, bio arhiepiskop mirski. Arapi su zauzeli Miru 809. godine, a nakon njih gradom su vladali Vizantijci, sve do kraja 11. veka, kada ga osvajaju Turci, posle čega grad potpuno gubi svoj raniji značaj i biva napušten.

kale demre turska
Kao naslednik jednog takvog grada, Demre je poznata turistička destinacija sa velikim brojem istorijskih znamenitosti. Crkva Svetog Nikole izgrađena je u 6. veku, od kamena crkve koja se nalazila na istom mestu i u kojoj je Sveti Nikola bio arhiepiskop. U 9. veku opustošili su je Arapi, ali je car Konstantin IX i carica Zoe obnavljaju 1043. godine. Sve do 1807. godine u crkvi su se nalazile mošti Svetog Nikole, koje su te godine prokrijumčarene u Italiju i danas počivaju u crkvi Svetog Nikole u Bariju. U periodu Turske vlasti crkva nije korišćena sve do 1982. godine, kada je obnovljena. Već naredne godine ona postaje važan centar hodočasnika iz celog sveta, najviše iz Rusije, Italije i Grčke. Ona je ukrašena brojnim freskama iz različitih perioda, a pod crkve je prekriven zadivljujućim podnim mozaicima. U crkvi se i danas nalazi sarkofag Svetog Nikole. Sveti Nikola rođen je u Patari 270. godine, a živeo je u Miri, gde je i umro 19. decembra 343. godine. Poznat je kao dobročinitelj, koji je prema predanju kada su mu umrli roditelji prodao svoju kuću u Patri i novac razdelio siromašnima, a devojkama iz Mire je davao novac kako bi one mogle da spreme miraz za udaju. On je zaštitnik mornara, strelaca, trgovaca, dece i studenata. Zbog njegovog milosrđa u zapadnom svetu je po liku Svetog Nikole stvoren kult Deda Mraza. U Srbiji se Nikoljdan slavi na dan njegove smrti 19. decembara.
Ostaci drenvog grada Mire uključuju kompleks kamenih grobnica, uklesanih u stene na liticama iznad današnjeg Demrea. Spadaju u najočuvanije likijske grobnice i reprezentativni su primerci tradicionalne likijske arhitekture. Tu su i ostaci velikog amfiteatra, solido očuvanog, sa još uvek vidljivim rezbarijama i natpisima i prohodnim hodnicima koje vode u samu arenu. Tribine su takođe solidne sačuvane, a samo jedan manji njihov deo je potpuno srušen.
Na 15 km zapadno od Demrea nalazi se lokalitet Kekova, sa ruinama drevnog grada, koji je usled jakog zemljotresa 141. godine potpuno nestao u moru. Ispod vode postoje ostaci nekropola, hramova i kuća nekadašnjeg grada, koji se najbolje mogu videti ako se u obliazak ide brodovima sa providnim dnom. U oblasti Demre postoji još puno arheoloških lokaliteta, među kojima su posete vredni ostaci gradova Adrijake, Teimusa i Simena.