All posts by admin

Vitoš planina
vitoš bugarska
Jedna od najčuvenijih planina u Bugraskoj, koja se ističe svojom lepotom i reljefskim specifičnostima je planina Vitoš. Ona je najprepoznatljivija po tome što je glavni grad Bugarske upravo smešten na njenim padinama, ali i sam Vitoš, bez ulaska u Sofiju je veoma interesantan i predivan. Continue reading Vitoš planina